top of page

שם היחידה:

למכירה יחידה לוגיסטית, 244 מ״ר בגרינלוג פ״ת

מיקום:

קרית אריה פ״ת. ( פרוייקט גרינלוג)
ליד חברת הביטוח מגדל.

אפיון האזור:

מרכזי היי-טק רבים, מתחמים מסחריים חדשים ומסעדות.

כתובת היחידה:

רחוב עמל, ליד חברת הביטוח מגדל

פרטי היחידה:

למכירה קומת קרקע בבניין חדש בתחילת הבניה.
הבניה תסתיים בעוד 30 חודשים.

1. יחידה 244 מר׳ + גלריה ברישיון 58.8 מר׳. + 3 חניות פריקה וטעינה + חניה בחניון למטה. שטח חצר אחורי 22 מר׳.
2. יחידה שניה בגודל - 248.1 מר׳ + גלריה ברישיון 59.8 מר׳. + לכל יחידה 3 חניות פריקה וטעינה בחזית+ חניה אחת בחניון למטה. שטח חצר אחורי -38 מר׳. התמונות להמחשה בלבד מבניין אחר קיים בחולון.
3. יחידה 244 מר׳ קומה עליונה.+ גלריה ברישיון 58.8 מר׳. + 3 חניות פריקה וטעינה + חניה בחניון למטה.

חניה:

שלוש חניות קדמיות בצמוד ליחידה וחנייה אחת בחניון למטה

bottom of page